Majland3

Montering

Att plocka ur och montera ihop en lastbil kan vara krångligt, och väldigt tidsödande. Men inte här!
Kan ni inte lämna lastbilen här, kan vi ofta plocka ur mycket inredning och låta er jobba vidare medan vi klär om de delar vi har. Ni får sen komma tillbaka med lastbilen för att få den ihopmonterad. 

För större arbeten behöver vi lastbilen här i verkstaden i en till två veckor för normalstora arbeten. 

För mer information går det bra att ringa Patrik på 070 38 35 620.